månadsarkiv: februari 2015

Telisol och Svenska kyrkan

Telisol och Svenska kyrkan

Under flera år har Telisol arbetat med Svenska Kyrkan och dess södra stift, främst gällande leverans av växellösningar

Bakgrunden handlar om att Telisol har varit erkänt duktiga på Telia Centrex lösningar sedan 2005, varav Telisol blev en av de leverantörer och Teliapartners som fick förtroendet att leverera tjänsten till Svenska Kyrkan.

 

Telisols Process

För vår del har det hela egentligen handlat om fyra steg.

Behovsanalys – Har handlat om själva informationen om tjänsten, mervärde med behovsanalys i varje enskilt stift och församling

Kunddatainsamling – Det andra steget har handlat om att göra själva detaljarbetet, införskaffa information om hur kunden tänkt sig sin lösning.

Programmering – Det tredje steget har handlat om att omvandla kundens önskningar och tankar till den konkreta programmeringen det vill säga, – hur allt ska vara uppbyggt.

Utbildning – Det fjärde steget har handlat om utbildning. När Telisol kom in i bilden handlade det främst att vi arbetade med steg 1 och 2, men då flera olika parter varit inblandade har det ibland blivit att kundens önskemål inte alltid blivit exakt som de tänkt sig, detta gäller nödvändigtvis endast om Svenska Kyrkan utan är signifikant för växelleveranser i allmänhet.

 

Helhetsleverantören Telsol

Telisol har således så långt som det är möjligt tagit på sig ansvaret som helhetsleverantör och skött samtliga stegen. På så vis har vi inte behövt tumma på kundens önskemål utan kunnat tillgodose samtliga behov och tankar.

Telisol har också även hjälpt Svenska Kyrkan genom att erbjuda fysiska telefoner för att förbättra helhetsupplevelsen. Det utbud som erbjuds på marknaden av telefoner och tillbehör kan för många, icke insatta, användare uppfattas som en snårig djungel.

Telisols synpunkt handlar mest om att göra ett bra jobb och att kunden är nöjd med sin produkt och växelfunktion. I flera av fallen avråder vi från att köpa de billigaste telefonerna utan försöker istället erbjuda en bättre telefon med högre kvalité och fler funktioner som kan nyttjas. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Denna ”teori” gäller även i symbiosen telefoni och dess växel.

 

Telisol hoppas på Telia

Telisol hoppas på Telia

Telisol Telia återförsäljare telekom växel centrex växellösning Telias nya växelplattform Touchpoint är släppt men säljs inte av Telias partner och återförsäljare än. Telisol som länge varit en trogen och lojal Teliapartner har stora förhoppningar att kunna bli en av de första som får möjlighet att leverera växeltjänsten till sina kunder. Idag administreras 1000tals anslutningar av Telisol, framförallt på Telias Centrexplattform. Vi måste dock vara realistiska menar vi på Telisol, Centrex skapades 1984, det är dags att bryta ny mark. Vi måste inse att Centrex är en stabil plattform utan barnsjukdomar men behovet av ny teknik hos kunderna efterfrågas och vi måste leva upp till dessa förväntningar.